“ГСИ-БАЛКАНИ” ЕООД е основано през 2001г. Предметът на дейност на дружеството е извършване на строително – монтажни работи, изграждане на промишлени обекти и други комплексни строителства, а също така и изпълнител при реализация на инвестиционната програма и ремонтната дейност на “ЛУКойл Нефтохим Бургас” АД.
Списъкът на изградените и отремонтирани от дружеството обекти е голям:

 • -Реконструкция на инсталация Каталитичен Реформинг-1;113-1396_img
 • -Реконструкция на инсталация Каталитичен Крекинг;
 • -Реконструкция на инсталация АД-5 и ВДМ-1;
 • -Ремонт на сграда “Протокол и международни връзки”;
 • -Строителство на инсталация Газова сяра;
 • -Строителство на „Депо за твърди отпадъци”;
 • -Строителство на „Резервоари за нефт 2 х 50 000 м3”;
 • -Строителство на инсталация „Сярно-кисело алкилиране”;
 • -Строителство на инсталация РМДА;
 • -Строителство на „Автоматизирана автоналивна естакада”;
 • -Програма за техническо превъоръжаване на „ЛУКойл Нефтохим Бургас” АД;
 • и др.
 • Обемът извършена работа на “ГСИ-БАЛКАНИ” ЕООД за изминалите 15 години се е увеличил от 10 млн. лв. на над 40млн.лева.
  През 2016г. Дружеството беше ресертифицирано по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007, което е още  едно доказателство за поддържания от нас висок стандарт на извършваните  услуги.

В структурата на Дружеството влизат – строително – монтажно управление (СМУ) включващо в структурата си ММ (машино монтажен) участък №1 , ЕЛ, КИП и А участък №2 и РПТО (ремонт и поддръжка на топлообменно оборудване) участък №3

, Управление „Електрооборудване“ (УЕО) включващо в структурата си „База за ремонт на електродвигатели и трансформатори“ и Управлениеpic002  „Механооборудване“ (УМО) включващо в структурата си „Цех за ремонт на арматура, помпи, компресори и специални машини”.
Задоволяване изисквания на възложителя е основна цел на “ГСИ-БАЛКАНИ” ЕООД. Постигаме я като комбинираме високата квалификация на специалистите, работещи при нас с използването на висококачествени материали и инструментариум. В състояние сме успешно да удовлетворим и най-комплексните желания на всеки наш клиент в съответствие с изискванията на международната практика.
Дългият и богат практически опит на нашите работници в областта на машинния и електро-монтаж, строителството, заварките и организаторските способности на техническите ръководители са доказани в отличното изпълнение на различните обекти, по които сме работили.

Бизнес администрацията на дружеството е добре подготвена и готова да отговори на предизвикателствата и изискванията на новото време.
“ГСИ-БАЛКАНИ” ЕООД е възприело и се придържа към принципите на работа на компанията-майка ОАО „ГСИ”:

 

 

 • -Преданост към интересите и работата на клиента;P9250315
 • -Честност и откритост;
 • -Безупречна делова история;
 • -Професионализъм и компетентност;
 • -Гарантиране качеството на изпълняваните работи и услуги;
 • -Конфиденциалност.