Извършва ремонтни и монтажни работи на метални конструкции и специализирано въртящо оборудване (котли, помпи, вентилатори, турбини), специализирани ремонтни и монтажни работи ТЕЦ. Извършва Ел.строително-монтажни работи, монтаж на кабелно-проводникова продукция, Контролно-измервателни прибори – ремонт и нов монтаж.

Извършва машинно-монтажни и ремонтни работи, монтаж на тръбопроводи, обвръзка на оборудване и монтаж на конструкции; строителство на резервоари.