“Сервизно обслужване” е в структурата на “ГСИ-Балкани”ЕООД от 2005г. Дейността му е свързана с текущо обслужване и ремонт на оборудването (ТОРО) на механо и електрооборудването на територията на “Лукойл Нефтохим Бургас”АД. Структурата на Сервизно обслужване към “ГСИ-БАЛКАНИ” включва Управление Механооборудване (УМО) и Управление Електрооборудване (УЕО).