“ГСИ-БАЛКАНИ” ЕООД е основано през 2001 година, като 100% дъщерно дружество на ОАО „ГСИ” – гр. Москва, Русия – една от най-големите и известни компании в промишленото строителство в Русия. До средата на 2012-та година името на компанията е "Балкани-ЛК" ЕООД.

Предметът на дейност на дружеството е извършване на строително – монтажни работи, изграждане на промишлени обекти а също така и изпълнител при реализация на инвестиционната програма и ремонтната дейност на “ЛУКойл Нефтохим Бургас” АД.

В структурата на Дружеството влизат – строително – монтажно управление (СМУ) включващо в структурата си ММ (машино монтажен) участък №1 , ЕЛ, КИП и А участък №2 и РПТО (ремонт и поддръжка на топлообменно оборудване) участък №3, Управление „Електрооборудване“ (УЕО) включващо в структурата си „База за ремонт на електродвигатели и трансформатори“, Управление „Механооборудване“ (УМО) включващо в структурата си „Цех за ремонт на арматура, помпи, компресори и специални машини” и „Органът за контрол от вида "С"„.

В Дружеството е внедрена и сертифицирана „Интегрирана система за управление”, обхващаща следните международни и европейски стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 , което е още  едно доказателство за поддържания от нас висок стандарт на извършваните  услуги.

Задоволяване изисквания на възложителя е основна цел на “ГСИ-БАЛКАНИ” ЕООД. Постигаме я като комбинираме високата квалификация на специалистите, работещи при нас с използването на висококачествени материали и инструментариум. В състояние сме успешно да удовлетворим и най- комплексните желания на всеки наш клиент в съответствие с изискванията на международната практика.

Дългият и богат практически опит на нашите работници в областта на машинния и електро-монтаж, строителството, заварките и организаторските способности на техническите ръководители са доказани в отличното изпълнение на различните обекти, по които сме работили.

Бизнес администрацията на дружеството е добре подготвена и готова да отговори на предизвикателствата и изискванията на новото време.

“ГСИ-БАЛКАНИ” ЕООД е възприело и се придържа към принципите на работа на ОАО „ГСИ”:

  • Преданост към интересите и работата на клиента;
  • Честност и откритост;
  • Безупречна делова история;
  • Професионализъм и компетентност;
  • Гарантиране качеството на изпълняваните работи и услуги;
  • Конфиденциалност.

Фирмата предлага следните материали на склад.

3    2      4      1