Строително-монтажно управление  изпълнява както цялостен монтаж, така и отделни видове монтажни работи като структурна единица към фирма „ГСИ-БАЛКАНИ" ЕООД. Основната дейност на СМУ са ремонтите, реконструкция, модернизация и изграждане на нови инсталации на територията на „ЛУКойл Нефтохим Бургас" АД. Състои се от 3 участъка със следния обхват на дейността:

 

Участък № 1- Механо - монтажен

 • Монтаж на оборудване в топлоцентрали, парни и водогрейни котли
 • Монтаж на тръбопроводи за пара и гореща вода
 • Монтаж на  газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ
 • Монтаж  и демонтаж на съдове работещи под налягане
 • Монтаж и демонтаж на машини и съоръжения в химическата и нефтохимическа промишленост
 • Монтаж на тръбопроводи за нефтопродукти
 • Монтаж на магистрални тръбопроводи за газ и нефтопродукти
 • Монтаж на повдигателни съоръжения
 • Изработка и монтаж на метални конструкции от профилна и листова стомана
 • Термообработка на заваръчни съединения
 • Съдове, работещи под налягане
 • Тръбопроводи за водна пара и гореща вода
 • Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
 • Парни и водогрейни котли и котли с органични топлоносители
 • Стоманени преносни и разпределителни газопроводи, стоманени промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ или втечнен въглеводороден газ
 • Врязване в тръбопроводи под продукт

 

Участък № 2- ЕЛ и КИП и А

 • Монтаж на контролно -измерватени прибори и автоматизирани системи за управление на технологични процеси и ремонт на пневмо и електронна измервателна апаратура
 • Монтаж на всички видове системи за електрозахранване с ниско и високо на- прежение, както и монтаж на осветителни,заземителни,мълниезащити и пожароизвестителни инсталации.
 • Реконструкция на подстанции,монтаж на ел.табла и оборудване КиПиА
 • Монтаж на ел.обогрев на тръбопроводи и КиПиА оборудване

 

Участък № 3- Ремонт и поддръжка на топлообменно оборудване

 • Почистване на топлообменно и колонно оборудване с водна струя под високо налягане от 100 до  1000 bar.

 

Материална обезпеченост 
За изпълнението на възложените обекти СМУ разполага с две производствени халета, всяко от които е оборудвано с всички необходими машини и инструменти. 
Управлението разполага и с шест канална термообработваща машина, полуавтоматизирана машина за подфлюсово заваряване на листова стомана (изграждане на резервоари), плазмотрон, дизелов заваръчен агрегат.

При изпълнение на поръчките СМУ разполага с необходимите технически средства и инструменти. Наличната механизация –автокран,товарни  автомобили с повдигателно съоръжение,телехендлер MANITOU MRT 2540,екстактор тръбен за демонтаж и монтаж на тръбни снопове и достатъчен автомобилен парк са предпоставка
Налична механизация :

 • товарен автомобил „ИВЕКО” с повдигателно съоръжение - 6т.- 2 бр.
 • товарен автомобил „Мерцедес” с повдигателно съоръжение - 1,5т.
 • лекотоварни автомобили до 3т. - 4 бр.
 • микробус „Форд Транзит” – 1 бр.
 • автокран 16т.-1бр.

PIC_0125 PIC_0063 pic018  PIC_0118

pic011 HPIM0846 pic014 PIC_0101