Строително-монтажна компания "ГСИ-Балкани" ЕООД има следната структура:

structure-thumb1_1